Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Quan niệm ngày tốt ngày xấu của thời nay rất khác xa với thời cổ đại. Ngày nay, vào thứ 7, chủ nhật, nếu tổ chức đám tiệc, họp mặt… là ngày tốt (vì đông khách), nếu sửa xe, hớt tóc… là ngày xấu (vì phải đợi lâu).
Gửi bình luận