Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Điều gì sẽ xảy ra nếu công chúa làm nghề cô nuôi dạy trẻ và hoàng tử làm ở văn phòng hành chính tiếp dân ?
Gửi bình luận