Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời xưa, mỗi khi vua chúa gặp bế tắc chuyện trong nước, họ liền kéo binh đi đánh nước ngoài để củng cố vị thế của mình. Trong đợt cúm covid vừa qua, nhà cầm quyền Bắc Kinh mất uy tín trong nước nên để tạo sự ủng hộ của dân chúng, họ mang quân đòi chiếm toàn bộ biển Đông. Và chính quyền đã lấy được sự ủng hộ hàng tỷ người dân Trung Quốc. (PNH)
Gửi bình luận