Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ông lão hưu trí ngạc nhiên nhìn ông lão đạp xích lô: “Không hiểu sao ông ấy già rồi mà vẫn đi làm khổ cực thế”. Ông lão đạp xích lô cũng ngạc nhiên nhìn lại ông lão hưu trí: “Không hiểu sao ông ấy không làm gì mà vẫn có tiền ăn chơi”(PNH)
Gửi bình luận