Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều khán giả truyền hình Việt Nam phản đối việc lạm dụng quảng cáo trong chương trình Táo quân đón giao thừa 2019. Tuy nhiên, có lẽ họ không phản đối việc Trung tâm Thúy Nga Paris By Night lồng ghép quá nhiều quảng cáo vào chương trình đón xuân 2019. Bởi lẽ trung tâm này không được nhà nước nuôi nên phải nhờ sự tài trợ của quảng cáo. Vả lại, nhờ có quảng cáo mà khán giả trong nước có dịp tự hào về thành tựu kinh doanh của người Việt hải ngoại.
Gửi bình luận