Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sáng sớm, một con nai ngửa mặt lên trời cầu nguyện: “Cầu trời cho con đi ăn được bình yên, không gặp con cọp nào. Nếu được thỏa nguyện, con sẽ cúng cho trời những đọt măng tươi ngon lành”. Cùng lúc đó, con cọp cũng cầu nguyện: “Cầu trời cho con săn được một con nai. Nếu được thỏa nguyện, con sẽ cúng cho trời một đùi nai ngon lành”. Không nghe trời nói gì nhưng có tiếng của con người: "Thịt nai xào với măng rừng thì ngon tuyệt !" (Cầu nguyện – PNH)
Gửi bình luận