Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Mỗi lần có bão lụt, người ta chỉ quan tâm việc đóng góp tiền, hàng cứu trợ nhưng ít ai quan tâm tới sự phân phát sao cho công bằng. Người nào chưa có hàng thì cần được nhận. Có rồi thì nhường cho người khác. Tránh trường hợp nhận hàng cứu trợ quá nhiều rồi sau này bán lại kiếm lời.
Gửi bình luận