Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi thấy Lê Duẫn và Pol Pot duyệt binh trong lễ kỷ niệm một năm chiến thắng, 4/1976 tại Phnôm Pênh, nào ai biết được 3 năm sau, chuyện gì xảy ra giữa họ. Nếu hiện tại, bạn thân với một ai đó thì nào ai biết được 3 năm sau, mối quan hệ giữa bạn và người đó như thế nào.
Gửi bình luận