Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi người ta khuyên bạn nên làm giàu, tức là họ đang khinh bạn nghèo. Khi bạn đã giàu rồi thì họ sẽ quay mặt ngay. Khi người ta khuyên bạn nên học cao hơn, tức là họ đang muốn khoe trình độ của mình. Khi bạn đã đạt tới trình độ ngang với họ thì họ sẽ ghen ghét ngay. Khi người ta khuyên bạn nên kiếm một chức vị, tức là họ cũng đang mơ điều đó. Nếu bạn thực hiện lời khuyên thì rất có thể sẽ trở thành đối thủ của họ. Tóm lại, nếu cứ sống theo lời khuyên của người khác thì sẽ có lúc bạn là nạn nhân (PNH)
Gửi bình luận