Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Một con chuột bò ra khỏi hang và gặp sợi dây giăng. Chim chích nói: “Chích. Cậu chui qua khỏi sợi dây là sẽ bị con covid cắn đấy”. Chuột: “Chít. Con covid có đáng sợ bằng con mèo không ?”. Chim:“Tớ thấy con người sợ nó hơn cả mèo đấy”. Chuột sợ hãi chui vào hang và vĩnh viễn không thấy trở ra nữa (PNH)
Gửi bình luận