Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đầu đời, có thời gian đọc sách thì không có tiền mua sách. Giữa đời, có tiền mua sách thì không có thời gian đọc sách. Cuối đời, có cả thời gian và tiền bạc thì lại hỏi: Sắp xuống lỗ rồi, đọc sách để làm gì nữa ? (PNH)
Gửi bình luận