Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Xã hội của con ong, cái kiến là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Xã hội của con sóc, cái cò là làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Bạn ủng hộ bên nào ? (PNH)
Gửi bình luận