Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có những người luôn mắc bệnh Tức: thấy bạn khoe cái nhà mới xây: Tức; thấy con của bạn học giỏi hơn con mình: Tức; thấy bạn thành đạt: Tức… Sao họ không học tính từ bi: bạn bè giàu có: Kệ; vợ con nó đẹp: Kệ; nó được thăng chức: Kệ; quan điểm nó khác mình: Kệ… Thế có thanh thản hơn không !!!
Gửi bình luận