Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu tôi làm quản lý một công ty tư nhân, tôi sẽ không bao giờ tăng lương đồng loạt cho nhân viên. Tôi chỉ tăng lương cho những người làm việc tận tụy và có hiệu quả cao (PNH)
Gửi bình luận