Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Sau hơn 45 năm (kể từ 1975), người dân đất Phú trời Yên bắt đầu nghe lại các từ: chiến dịch, thần tốc, truy quét, phong tỏa, dã chiến… Gặp người khác không dám trò chuyện vì không biết họ thuộc phe Âm hay Dương, cấp bậc F0 hay F1… Cô bán quán cơm chỉ ho một tiếng mà làm rung động cả tỉnh nhà.
Gửi bình luận