Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Mùa Cô Vi, phải bỏ thói quen ra quán ăn sáng. Cả tháng chỉ quanh quẩn hai món mì và cháo đắp đổi nhau. Bởi vậy, nên đời sau có thơ rằng: “Bao giờ cho hết Cô Vi / Ta đi ăn sáng bánh mì ốp la” (PNH)
Gửi bình luận