Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Nhiều họa sĩ khi vẽ hình các cuộc chiến tranh thường giữ quan điểm: chiến tranh trung đại thì nhất thiết phải vẽ cung tên, Thế chiến 1 thì phải vẽ cưỡi ngựa, Thế chiến 2 thì phải vẽ xe tăng. Vậy, chiến tranh covid thì phải vẽ hình gì ?
Gửi bình luận