Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cứ 4 năm một lần, nước Mỹ rơi vào nội chiến giữa đảng dân chủ và cộng hòa. Nhưng họ không đánh nhau bằng súng đạn mà bằng lời nói và lá phiếu. Đó là cuộc chiến văn minh.
Gửi bình luận