Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong chiến dịch phòng chống covid 2020, nếu Đinh La Thăng còn làm Bí thư Sài Gòn thì có lẽ ông sẽ chạy lăng xăng điều hành công việc suốt ngày khiến cho giới báo chí đuổi theo rã cả chân. Nhưng bây giờ, ông chỉ còn ngồi một chỗ và đọc bài thơ nhớ phố: “Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu !”.
Gửi bình luận