Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Trong các khu bị phong tỏa, đàn bà chia làm hai phái: Phái được người khác nuôi thì muốn tiếp tục cách ly để khỏi nhiễm cúm. Phái tự nuôi thì muốn dỡ bỏ cách ly để đi làm nuôi con và giải quyết mớ bòng bong công việc bên ngoài.
Gửi bình luận