Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Lão Hạc đang túng quẫn thì có một thương lái Tàu đến xin thuê mảnh vườn nhà ông với thời hạn 99 năm. Số tiền thu mỗi năm có thể giúp lão mua chức lý trưởng và ăn chơi thỏa thích. Nhưng lão Hạc nói: “Đất đó của tổ tiên để lại nên tôi không dám bán hoặc cho thuê. Vả lại, 99 năm sau, cháu chắt của tôi cũng chết rồi, nếu có sự cố gì thì làm sao đòi lại được”. Lão bèn nhờ ông giáo viết văn tự giao đất lại cho con trai rồi ăn bả chó tự tử. Sau này, cháu của lão Hạc làm ăn khá và tạc tượng ghi nhớ công ơn ông nội đã nhịn ăn để giữ đất cho con cháu (Mảnh vườn lão Hạc – PNH)
Gửi bình luận