Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong thời buổi phức tạp này, mọi mối quan hệ xã hội đều có thể thay đổi nhanh chóng, chỉ có mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là không thay đổi (PNH)
Gửi bình luận