Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời trung đại, mỗi lần nói đến điều gì tốt đẹp nhất, người Việt cũng lấy dẫn chứng từ Trung Quốc. Ngày nay, mỗi lần nói đến những điều xấu xa nhất, người Việt cũng lấy dẫn chứng từ Trung Quốc. Sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào ?
Gửi bình luận