Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thật bi kịch khi thầy bói không biết trước số phận của mình, thầy thuốc không chữa được bệnh cho mình và thầy giáo không giáo dục được chính mình (PNH)
Gửi bình luận