Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Muốn biết một kỹ sư giỏi hay dở, có tinh thần trách nhiệm hay không, cứ cho họ làm việc trong các công ty tư nhân (PNH)
Gửi bình luận