Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi tổ chức đám giỗ, người dân tính theo lịch âm. Còn khi giỗ các danh nhân, nhà nước tính theo lịch dương. Vậy, linh hồn các danh nhân sẽ về ăn giỗ theo ngày âm hay ngày dương ?
Gửi bình luận