Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sếp lương thực họp phân công nhiệm vụ: “Anh X viết dùm cái báo cáo thành tích Việt Nam là cường quốc xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới. Anh Y làm dùm cái thủ tục tiếp nhận 10.000 tấn gạo của Hàn Quốc chở sang cứu trợ cho dân miền Trung nước ta. Anh Z thì lo chuyện chuẩn bị chở gạo sang cứu đói cho dân Triều Tiên. Có ai thắc mắc gì không ?” (Vòng tròn của gạo – PNH)
Gửi bình luận