Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người cổ đại chỉ quan tâm đến việc ăn no. Người hiện đại quan tâm đến chỗ đứng của mình trong xã hội (PNH)
Gửi bình luận