Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người Việt khó cất đầu bay cao được vì bụng lúc nào cũng nặng về chuyện ăn uống: ăn đám giỗ, ăn đám chết, ăn cúng làng, ăn đám cưới, ăn thôi nôi,  sinh nhật, ăn liên hoan, ăn nhậu, ăn vặt, ăn cắp, ăn gian… Họ ăn từ cấp trung ương đến địa phương, khắp các ban ngành, từ làng đến nhà. Quanh năm suốt tháng, họ chỉ vục đầu vào chuyện ăn thì làm sao ngẩng đầu nghĩ đến chuyện cao siêu được (PNH)
Gửi bình luận