Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người ngoài hành tinh có con mắt to hơn cái miệng. Người cổ đại có cái miệng to hơn con mắt. Bạn thích đầu tư cho con mắt hay cái miệng ? (PNH)
Gửi bình luận