Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Xưa nay, ở đâu cũng phổ biến quy luật này: khi đất nước có ngoại xâm thì những kẻ mồm to sẽ lo chạy trước, chỉ có những kẻ mồm nhỏ mới xông ra trận cản quân thù. (PNH)
Gửi bình luận