Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cuộc sống của mỗi người có hạnh phúc hay không còn do hàng xóm và đồng nghiệp của họ quyết định (PNH)
Gửi bình luận