Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Theo bạn, trong mùa dịch covid, giữa phong tỏa một thành phố với phong tỏa một quận, cái nào khó thực hiện hơn ?
Gửi bình luận