Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi thấy thiên hạ tranh luận về việc đánh vần trong SGK công nghệ của Hồ Ngọc Đại, tôi không dám có ý kiến gì vì chưa từng dạy tiểu học ngày nào. Nhưng bàn về mục tiêu và phương pháp giáo dục nói chung, tôi có ý kiến thế này: “Trường học không phải là trại lính mà là nơi để học sinh vui chơi, vừa chơi vừa học. Trường học không phải là lò đào tạo quan chức mà là nơi để rèn luyện năng lực, sở trường riêng của mỗi cá nhân” (PNH)
Gửi bình luận