Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trí thức là gì ? Trí thức là người có khả năng thường xuyên đọc sách (PNH)
Gửi bình luận