Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu lãnh đạo là nhà kinh tế, ông ta sẽ yêu cầu dạy cho học sinh cách làm giàu. Nếu lãnh đạo là nhà thơ, ông ta sẽ yêu cầu dạy cho học sinh cách cảm nhận văn chương (PNH)
Gửi bình luận