Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Tôi không tin vào các chủ trương cải cách kinh tế của những người suốt đời sống bằng bầu sữa nhà nước và không có khả năng tự làm kiếm sống (PNH)
Gửi bình luận