Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều người Việt thường dùng phép thắng lợi tinh thần để an ủi mình trong bóng đá. Khi thắng trận nhỏ, họ sẽ nổ: “Cả thế giới đang nghiêng mình dõi theo đường bóng của chúng ta”. Khi thua, họ sẽ nói: “Trong trận đấu vừa qua, chúng ta chỉ đặt ra mục tiêu tập dượt, phòng ngự để chuẩn bị tổng phản công thắng lợi giòn giã trong tương lai” (PNH)
Gửi bình luận