Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có một số nghề mà bạn không nên chúc họ “làm ăn phát đạt, tiền vô như nước”. Đó là thầy tu, thầy giáo, thầy thuốc, luật sư, công an, quân đội và những người làm dịch vụ mai táng…(PNH)
Gửi bình luận