Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu cứ sợ người khác mổ xẻ mình thì bạn sẽ không làm được điều gì cả (PNH)
Gửi bình luận