Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người Pháp giỏi ở chỗ, họ đã tách Việt Nam ra khỏi sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Đây là điều mà các vua chúa Việt Nam không làm được (PNH)
Gửi bình luận