Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi người ta đưa cho bạn xem mặt trái, bạn phải cố gắng tìm hiểu mặt phải. Vì não bạn có hai phần, tim bạn có hai ngăn, mắt bạn có hai con nên phải suy xét toàn diện mọi mặt mới có thể nhận thức đúng vấn đề (PNH)
Gửi bình luận