Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Vĩnh biệt nhà giáo ưu tú, TS. Nguyễn Xuân Đàm, nguyên hiệu trưởng CĐSP Nha Trang, nguyên Giám đốc sở Giáo dục Phú Yên. Có thể lấy đời thầy để minh họa cho chân lý: quá trình làm quan, làm thầy cũng là quá trình tích đức để khi về hưu vẫn được nhiều đồng nghiệp, học trò lui tới trò chuyện thân tình. Khi có chức quyền thì hiền hòa để khi từ giã cõi đời thì nhẹ gót lên tiên.
Gửi bình luận