Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu có 100.000 đồng, các phụ huynh nên làm gì trong tháng 8 ?
A. Mua cho con một bộ sách giáo khoa mới;
B. Mua vài lon bia nhậu (để con học SGK cũ).
Gửi bình luận