Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Tê giác bị đại hội đồng động vật hoang dã cấm vận, chỉ quanh quẩn trong một khu đất nhỏ, đói khát trầm trọng. Nó năn nỉ sư tử: “Xin ngài hãy bãi bỏ lệnh cấm vận để chúng tôi được tự do đi tìm thức ăn”. Sư tử ra điều kiện: “Muốn vậy thì mày phải cưa cái sừng đi”. Tê giác: “Nhưng nếu cưa sừng thì chúng tôi không còn vũ khí để tự vệ”. Sư tử: “Mày thấy con gấu, con ngựa có sừng đâu mà vẫn sống tốt đấy chứ” (Cấm vận tê giác - PNH)
Gửi bình luận