Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người Lào nói: “Người ta đi thì mình cũng đi”. Người Việt nói: “Người ta nghĩ sao thì mình cũng nghĩ vậy”. Khi thấy nhiều tờ báo đồn thổi về cà phê pha pin, hàng triệu người tin sái cổ. Nhưng thực ra, không có ai ngốc đến mức pha pin vào cà phê để kiếm lời.
Gửi bình luận