Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sự việc cựu bộ trưởng Đinh La Thăng ra tòa chứng minh cho một triết lý của người xưa: sự đời hư hư thực thực, sắc sắc không không.
Gửi bình luận