Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cách khởi nghiệp mau giàu nhất là đi tu 3 năm kiếm 300 tỷ đồng rồi hoàn tục, trở thành đại gia, sống đời vương giả (PNH)
Gửi bình luận