Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Xưa nay, việc quan trọng nhất của trẻ em là vui chơi. Nhưng trong chương trình Tiểu học sắp tới, trẻ em phải học hai buổi trong ngày (và có thể còn đi học thêm ban đêm). Để trở thành nhà mọt sách, trẻ em thành phố có thể chấp nhận bị nhốt trong bốn bức tường theo kỷ luật quân đội. Nhưng liệu trẻ em nông thôn và miền núi có chấp nhận một cuộc sống luôn căng thẳng và mất tự do như vậy không ??? (PNH)
Gửi bình luận