Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sư tử nhờ voi đánh giùm một đàn sư tử lạ đang xâm lấn lãnh thổ. Voi hỏi: “Tại sao tụi bay không đánh mà nhờ tao ?”. Sư tử: “Ngặt nỗi ông nội tôi và bà ngoại nó là chỗ bạn bè nên tôi hết sức quan ngại”. Voi: “Nếu mày không dám thì cứ nhường vị trí đầu đàn cho thằng khác lên đánh, tao chẳng dại gì thò vòi vào việc của mày cho rách việc vì bọn sư tử lạ kia đâu có giành ăn lá cây với tao” (PNH)




Gửi bình luận